Euharistija (pričest)
Četvrtak, 14 Ožujak 2013

 

Euharistija je sakrament koji pripada u skupinu sakramenata kršćanske inicijacije (sakramenti pristupa u kršćanstvo: krst, euharistija, potvrda). Prema Katekizmu Katoličke Crkve: „Sveta Euharistija dovršava kršćansku inicijaciju. Oni naime koji su Krštenjem uzdignuti na dostojanstvo kraljevskog svećeništva..., po Euharistiji s čitavom zajednicom sudjeluju u samoj Gospodinovoj žrtvi.“ Nadalje, stoji: „Euharistija je `izvor i vrhunac svega kršćanskog života'. Ostali sakramenti, kao i sve crkvene službe i djela apostolata, tijesno su povezani s Euharistijom i prema njoj su usmjereni. Presveta Euharistija naime sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve, to jest samoga Krista - našu Pashu."

 

Krist koji je kruh života daruje nam se u svakoj svetoj misi. Razumjeti da je Krist prisutan u malenoj hostiji može se samo vjerom. Za neke je to samo običan kruh, no za one koji gledaju očima vjere bijela hostija je izvor života, sam Gospodin koji nas oblikuje na svoju sliku. Budimo svjesni toga kada možda izbjegavamo pristupiti Kristovoj Gozbi, a pogotovo kada našu djecu pripremamo za primanje ovog sakramenta. Bez euharistije nitko ne može živjeti vjeru. Ona je ustanovljena od samoga Krista i u njoj nam se sam Krist daruje. Euharistija je izvor života za svakog kršćanina i bez nje nema iskrenog odnosa s Bogom.

 

Da bismo pristupili sakramentu euharistije moramo biti u stanju milosti, odnosno bez teškoga grijeha. Budimo svjesni odgovornosti prema ovome sakramentu, jer nam se po njemu daruje na otajstven način živi Krist, sav njegov život, njegova muka, njegova smrt i uskrsnuće.

 

Pristupajmo ovom najuzvišenijem sakramentu dostojno, ponizno i često!
 
 

Tko je Online

Konjšćina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator