Konjščina se prvi put spominje 1334.godine i to kao župa. Kako je nastalo ime Konjščina povijesno nije utvrđeno, već postoje dva tumačenja. Iz jednog proizlazi da je ime dobila po grofovima Konjskim, a prema drugom da je ime dobila po polju za ispašu konja prema čemu su i grofovi Konjski dobili prezime. Kaštel Selnica (stariji naziv za Konjščinu) prvi se put spominje svojim «krsnim listom» u ispravi kojom kralj Matija Korvin 1477. godine dopušta Kristoforu i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u Selnici, današnjoj Konjščini. Općina Konjščina kao jedinica lokalne samouprave nastala je 1993. godine.

 

    Općina Konjščina nalazi se u središnjem dijelu Hrvatskog zagorja. Zemljopisno je smještena s obje strane rijeke Krapine. Ne spada strogo u sklop same Ivanščice, već u njene rubne dijelove. Područje općine pretežno je ravničarsko, izuzev brežuljaka na području Gornje Konjščine, Jertovca i Sušobrega. Samo općinsko središte nalazi se uz državnu cestu D-24, odnosno uz raskrižje cestovnih pravaca Novi Marof - Zabok sa županijskom cestom prema Sv. Ivanu Zelini te uz željezničku prugu Zagreb - Varaždin. Na taj način općina je cestovnim i željezničkim prometnicama veoma dobro povezana s ostalim jedinicama lokalne samouprave. U sastavu općine nalazi se 16 naselja: Konjščina - centar, Jertovec, Jelovec, Galovec, Sušobreg, Klimen, Turnišće, Kosovečko, Donja Konjščina, Donja Batina, Brlekovo, Krapina Selo, Bočadir, Pešćeno, Gornja Konjščina i Bočaki. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na području općine Konjščina bilo je 4.074 stanovnika. U općini djeluju dviješkole, osnovna i srednja škola Konjšćina.

 

    Od značajnijih povijesnih znamenitosti tu se nalazi Stari grad i barokna župa sv. Dominika iz 1734.g. s propovjedaonicom iz sredine 18.st. Nedaleko crkve smještena je župna kurija. Skladna jednokratna građevina četvrtastog tlocrta s krovom na četiri vode sagrađena u drugoj polovici 18.st.
 
 

Tko je Online

Gostiju online: 1

Konjšćina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator