Konjina se prvi put spominje 1334.godine i to kao upa. Kako je nastalo ime Konjina povijesno nije utvreno, ve postoje dva tumaenja. Iz jednog proizlazi da je ime dobila po grofovima Konjskim, a prema drugom da je ime dobila po polju za ispau konja prema emu su i grofovi Konjski dobili prezime. Katel Selnica (stariji naziv za Konjinu) prvi se put spominje svojim krsnim listom u ispravi kojom kralj Matija Korvin 1477. godine doputa Kristoforu i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u Selnici, dananjoj Konjini. Opina Konjina kao jedinica lokalne samouprave nastala je 1993. godine.

 

    Opina Konjina nalazi se u sredinjem dijelu Hrvatskog zagorja. Zemljopisno je smjetena s obje strane rijeke Krapine. Ne spada strogo u sklop same Ivanice, ve u njene rubne dijelove. Podruje opine preteno je ravniarsko, izuzev breuljaka na podruju Gornje Konjine, Jertovca i Suobrega. Samo opinsko sredite nalazi se uz dravnu cestu D-24, odnosno uz raskrije cestovnih pravaca Novi Marof - Zabok sa upanijskom cestom prema Sv. Ivanu Zelini te uz eljezniku prugu Zagreb - Varadin. Na taj nain opina je cestovnim i eljeznikim prometnicama veoma dobro povezana s ostalim jedinicama lokalne samouprave. U sastavu opine nalazi se 16 naselja: Konjina - centar, Jertovec, Jelovec, Galovec, Suobreg, Klimen, Turnie, Kosoveko, Donja Konjina, Donja Batina, Brlekovo, Krapina Selo, Boadir, Peeno, Gornja Konjina i Boaki. Prema popisu stanovnitva iz 2001. godine na podruju opine Konjina bilo je 4.074 stanovnika. U opini djeluju dvijekole, osnovna i srednja kola Konjina.

 

    Od znaajnijih povijesnih znamenitosti tu se nalazi Stari grad i barokna upa sv. Dominika iz 1734.g. s propovjedaonicom iz sredine 18.st. Nedaleko crkve smjetena je upna kurija. Skladna jednokratna graevina etvrtastog tlocrta s krovom na etiri vode sagraena u drugoj polovici 18.st.
 
 

Aplikacija za prijavu komunalnih problema

Tko je Online

Gostiju online: 1

Konjina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator