Stanje naplate prihoda od općinskih poreza inaknada
Ponedjeljak, 05 Srpanj 2010

 

Stanje potraživanja po izdanim rješenjima za općinske poreze i naknade te po drugim osnovama na dan 31.12.2009. iznose 1.849.177,04 kuna.

 

Lampaš: Građanima ovih dana stižu uplatnice za komunalnu naknadu. Za što se koriste sredstva prikupljena komunalnom naknadom?
Načelnik: Sredstva komunalne naknade troše se na plaćanje javne rasvjete, uređenje nerazvrstanih putova, (navoz kamenog agregata, iskop odvodnih jaraka, malčiranje), čišćenje snijega, uređenje zelenih površina (košnja trave, sadnja cvijeća i ukrasnog bilja) te ostalih aktivnosti na uređenju komunalne infrastrukture. Prošle 2009. godine prikupljeno je 438.530,86 kuna komunalne naknade dok se za navedene usluge i materijal utrošilo 1.034.874,13 kuna.
Lampaš: Kakva je naplata starog duga i tekućih obveza građana i privrednih subjekata spram Općine Konjščina?
Načelnik: U prva tri mjeseca 2010. godine uspjelo se naplatiti 193.863,33 kuna sveukupnih dugovanja od kojih komunalne naknade sa starim dugom u iznosu od 6.538,54 kuna, dok je naplata komunalne naknade za 2009. godinu izvršena u visini 38.326,86 od mogućih 115.833,98 kuna. Ovrhama u 2010. godini naplaćeno je 13.810,32 kuna komunalne naknade te 11.352,12 kuna poreza na tvrtku od privrednih subjekata za 2008. godinu. Ovakva loša naplata komunalne naknade za 2009. godinu može se na neki način opravdati i kasnim raspisivanjem same komunalne naknade no u velikom broju neplatiše su iste osobe iz godine u godinu.
Lampaš: Koliko se sredstava planira prikupiti u 2010. godini od komunalne naknade?
Načelnik: Proračunom za 2010. godinu predviđeno je uprihodovati 550.000,00 kuna od komunalne naknade te 100.000,00 kuna od naknada za komunalne priključke.
Lampaš: Jeste li slali opomene ili ovrhe u svezi starog duga građana spram Općine?
Načelnik: Prilikom raspisivanja komunalne naknade za 2010. godinu poslane su i opomene građanima o visini starog duga pa se nadamo da će građani shvatiti da plaćanjem općinskih poreza i naknada olakšavaju i omogućavaju ljepše i bolje uvjete življenje u našoj općini.
Lampaš: Kolike su potrebe a kolike mogućnosti općine za financiranjem svih aktivnosti vezane za komunalno uređenje općine Konjščina?
Načelnik: Iz navedenog vidljiva je potreba povećanja izdataka za uređenje općine a neki građani i ostali subjekti koji su obvezni plaćati naknade i poreze Općini nerado i neredovito plaćaju svoje obveze. Općina Konjščina u proračunu za 2010. godinu preuzela je obvezu sufinanciranja prijevoza učenika, nabavke knjiga, povećala stipendije učenicima i studentima, povećala dar za novorođenu djecu. U isto vrijeme proračun Općine ima manje izvornih prihoda a pomoći i potpore iz županijskog i državnog proračuna stižu na kapaljku. Vijeća mjesnih odbora i građani s pravom očekuju aktivnosti na uređenju komunalne infrastrukture, no u ovim teškim recesijskim vremenima bez uredne naplate, plaćanja obveza prema Općini Konjščina ona neće biti u stanju ispuniti veliku većinu tih prohtjeva i zahtjeva.
Lampaš: Na koji način se utvrđuje visina komunalne naknade i koliki je mjesečni iznos prosječne komunalne naknade?
Načelnik: U općini Konjščina postoje četiri zone obračuna komunalne naknade gdje je koeficijent prve zone 1 , druge 0,80 , treće 0,60 i četvrte zone 0,40. Kriterij za određivanje visine koeficijenta vezan je za izgrađenost infrastrukture u pojedinom naselju ili zaseoku, na primjer postojanje asfalta ili javne rasvjete i slično. Zadnja odluka o komunalnoj naknadi donesena je u prosincu 2001. godine. U međuvremenu stupanj izgrađenosti povećan je u većini naselja ili zaselaka, stoga je potrebno donijeti novu odluku što ćemo učiniti u najskorije vrijeme. U 2010. godini izdali smo 1213 rješenja o komunalnoj naknadi građanstvu na ukupni iznos od 229.035,24 kuna što prosječno mjesečno iznosi 15,73 kuna po domaćinstvu ili jedno piće u kafiću.
Lampaš: Koliko iznosi grobna naknada i u kojem omjeru pokriva troškove održavanja groblja?
Načelnik: Grobna naknada iznosi 50 kuna po ukopnom mjestu godišnje i Općina Konjščina prikupi oko 18.000,00 kuna, dok je za troškove održavanja mjesnog groblja predviđeno 214.300,00 proračunskih kuna u 2010. godini. Zakup grobnog mjesta na starom djelu mjesnog groblja iznosi 600,00 kuna a na novom 1200,00 kuna za stanovnike Općine Konjščina dok zakup za sve ostale iznosi trostruku cijenu. Daljnje uređenje i izrada katastra (mjesnog groblja) iziskuje dodatna sredstva koja nije lako pronaći no mišljenja sam da ipak moramo prići realizaciji tih projekata.
Ovim putem pozivam sve građanke i građane Općine Konjščina da podmire svoja dugovanja te tako omoguće brže i kvalitetnije uređenje naše općine.
 
 

Podizanjem svijesti građana do smanjenja otpada

ovdje.

Tko je Online

Gostiju online: 1

Konjšćina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator