Završena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

 

Tema: Plan gospodarenja otpadom Općine Konjščina za razdoblje od 2018. - 2023. godine

 


Početak savjetovanja: 26. 02. 2018.
Završetak savjetovanja: 13. 03. 2018.

 

 

 

Tema: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Konjščina
Početak savjetovanja: 10. 1. 2018.
Završetak savjetovanja: 25. 1. 2018.

 

 


 

Tema: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Konjščina
Početak savjetovanja: 10. 1. 2018.
Završetak savjetovanja: 25. 1. 2018.

 

 
 

Tko je Online

Konjšćina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator