Projekt:

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta OPĆINE KONJŠČINA JERTOVEC, čkbr. 2846/3 k.o. Jertovec u JERTOVCU.

 

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

 

Načelo odgovornog gospodarenja otpadom:
Projekt izgradnje RD-a unapređuje kvalitetu života u lokalnoj zajednici te uključuje stanovništvo na način koji doprinosi jednakim mogućnostima, promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom, te se temelji na održivom razvoju i zaštiti okoliša.

 

Cilj projekta:
Odvojenim prikupljanjem komunalnog otpada kroz ulaganje u izgradnju reciklažnog dvorišta (RD) za Općinu Konjščina te provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti za stanovnike na području Općine doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

 

Podaci o nositelju projekta:
Općina Konjščina
Ulica Ivice Gluhaka 13
49 282 Konjščina
www.konjscina.hr
www.rd-konjscina.eu

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.898.465,75 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 2.225.970,86 kuna (84,9999999%)
Trajanje projekta: 08. rujna 2017. do 25. veljače 2019. godine.

 

Kontakt osoba za provođenje projekta:
Goran Zorc, stambeno komunalni referent
tel: +385 (0) 49 465 905
e-pošta: Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

 

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

 


 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Konjščina.
 
 

Aplikacija za prijavu komunalnih problema

Tko je Online

Gostiju online: 1

Konjščina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator