Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje kulturno i turistiko-informativnog centra /graevina: Dom kulture (rekonstrukcija kino dvorane) na kbr. 796/53, 796/52 i dio 796/288 k.o. Konjina 3 skupine

 

Lokacija: Konjina, Zagorska ulica br. 8, (kbr. 796/53, 796/52 i dio 796/288 k.o. Konjina)

 

Fond: EPFRR

 

MJERA: M07 M07 Temeljne usluge obnova sela u ruralnim podrujima; podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnitvo, ukljuujui slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Provedba tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnitvo, ukljuujui slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

 

Natjeaj: 1. Natjeaj za operaciju 7.4.1.

 

Kratki opis Projekta: Postojei objekt - Dom kulture ( kino dvorana) sa 224 sjedeih mjesta graen je 1957.-1960 godine i od tada nije znaajnije ureivan, rekonstruiran ili dograivan. Takav ne zadovoljava potrebama dananjeg vremena, dananjim potrebama i standardima. Problem e se rijeiti realizacijom rekonstrukcije, dogradnje , nadogradnje i opremanja objekta koji bi imao sadraje potrebne za kulturna dogaanja ( manifestacije, predstave, festivale i dr. ), a ujedno i prostor u kojem bi se smjestio turistiko informativni centar, a to je jedan od stratekih opredjeljenja Strategijom razvoja Opine Konjina za razdoblje 2014- 2020. i Strategijom razvoja turizma na podruju Opine Konjina

 

Ciljevi i oekivani rezultati projekta (operacije): Realizacijom projekta osigurat e se zadovoljenje potreba graana sa podruja cijele Opine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, razvoja turizma, te pruanja usluga informiranja o turistikoj ponudi. Oekivani rezultati projekta su rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje jednog (1) objekta za ostvarivanje organizirane djelatnosti u kulturi i turizmu za stanovnike Opine Konjina, a i ire podruje.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU ( u HRK):

 

Ukupno: 7.536.165,42 HRK

 

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava): 6.420.462,75 HRK (90 %)

 

Iznos potpore EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 5.457.393,34 HRK

 

Iznos potpore - RH dio: 963.069,41 HRK

 

Razdoblje provedbe Projekta: Od 18. 07. 2019. do 18. 07. 2021. godine

 

Kontakt osoba za vie informacija: Mirko Krznar Opinski naelnik, e-mail: Ova email adresa je zaticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript , Ova email adresa je zaticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

 


Opremanje Trga dr. Franje Tumana Konjina kbr. 796/158 (796/17, 796/18, 796/19I 796/168) k.o. Konjina

 

Lokacija: Konjina, Trg dr. Franje Tumana, (kbr. 796/158 k.o. Konjina)

 

Fond: EPFRR

 

MJERA: Podmjera 19.2.Provedba operacija unutar CLLD strategije UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJANJE ILI PROIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNITVO, UKLJUUJUI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI, OSTALU POVEZANU INFRASTRUKTURU TE TURISTIKU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a PRIGORJE -ZAGORJE

 

Natjeaj: Natjeaj za tip operacije 2.1.1. Lokalne akcijske grupe Prigorje Zagorje (LAG PRI-ZAG)

 

Kratki opis Projekta: Na podruju Opine Konjina, koja ima ukupno esnaest naselja ukljuivi i samu Konjinu - opinsko sredite, ne postoji niti jedan ureeni Trg ( prostor za slobodno vrijeme i kulturne - turistike aktivnosti na otvorenom). Postojei Trg u samom centru Konjine koji granii sa Zagorskom ulicom i Zagrebakom cestom (sada je to dio Dravne ceste D 540) je prostor na kojem se graani spontano okupljaju, preko kojeg idu u poslovnicu Zagrebake banke, Potu, trgovinu, Ambulantu Doma zdravlja K-Z , ali isti nije opremljen na zadovoljavajui nain. Opremanjem Trga koji bi imao sadraje potrebne za kulturna dogaanja (manifestacije, predstave, sajmove, festivale i dr. ) na otvorenom, a ujedno i prostor u kojem bi se smjestio informativni stup vanjski interaktivni totem, dobit e se na kvaliteti stanovanja svih graana Opine i ireg podruja. Predmetno opremanje Trga predstavlja jedan od stratekih opredjeljenja sukladno Strategiji razvoja Opine Konjina za razdoblje 2014- 2020, te Strategija razvoja turizma na podruju Opine Konjina.

 

Ciljevi i oekivani rezultati projekta (operacije): Cilj projekta je unaprjeenje kvalitete ivota i temeljnih usluga za ruralno stanovnitvo, ukljuujui slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, stvaranje uvjeta za turistiku ponudu i informiranje o turistikoj ponudi na podruju Opine Konjina te poveanje prostornih i tehnikih kapaciteta kroz opremanje Trga u Konjini pod nazivom Trg dr. Franje Tumana. Specifini ciljevi projekta su zadovoljenje potreba graana sa podruja cijele Opine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, a time i razvoja turizma, te pruanja usluga informiranja o turistikoj i dr. ponudi.

 

Oekivani rezultati: Realizacijom projekta osigurat e se zadovoljenje potreba graana sa podruja cijele Opine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, razvoja turizma, te pruanja usluga informiranja o turistikoj ponudi.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU ( u HRK):

 

Ukupno: 629.068,75 HRK

 

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava i Ugovora o financiranju): 400.275,00 HRK (90 %)

 

Iznos potpore EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 360.247,50 HRK

 

Iznos potpore - RH dio: 40.027,50 HRK

 

Razdoblje provedbe Projekta: Od 21. 04. 2020. do 20. 04. 2022. godine

 

Kontakt osoba za vie informacija: Mirko Krznar Opinski naelnik, e-mail: Ova email adresa je zaticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript , Ova email adresa je zaticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

 


 

Rekonstrukcija graevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ulica Matije Gupca sa izgradnjom javnog odvodnog kanala i javne rasvjete, 3. skupine

 

 


 

Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje Djejeg vrtia Konjina

 

Lokacija: Konjina, Pionirska ulica br. 2, kbr. 796/109 k.o. Konjina

 

Fond: EPFRR

 

MJERA: M07 Temeljne usluge obnova sela u ruralnim podrujima;Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnitvo, ukljuujui slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 

PODMJERA: 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnitvo, ukljuujui slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 

Natjeaj: 1. Natjeaj za operaciju 7.4.1.

 

Kratki opis Projekta: Postojeu graevinu Djejeg vrtia rekonstruirati, dograditi, nadograditi te opremiti i stvoriti uvjete za odgojno-obrazovnu infrastrukturu tj. djeji vrti.

 

Ciljevi i oekivani rezultati projekta (operacije): Realizacijom projekta osigurat e se dostatni kapaciteti za smjetaj djece vrtike dobi u pohaanju redovnog programa vrtia. Realizacijom projekta postiu se i DPS za boravak djece u djejem vrtiu.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU ( u HRK):

 

Ukupno: 7.386.503,81 HRK

 

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava): 6.647.853,43 HRK

 

Iznos potpore EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 5.650.675,41 HRK

 

Iznos potpore -RH dio: 997.178,02

 

Razdoblje provedbe Projekta: od 18. 4. 2017. godine

 

Kontakt osoba za vie informacija: Mirko Krznar Opinski naelnik, e-mail: Ova email adresa je zaticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript , Ova email adresa je zaticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript
 
 

Aplikacija za prijavu komunalnih problema

Tko je Online

Konjina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator