Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje Doma kulture u Konjščini
četvrtak, 08 listopada 2020

 

U cilju kontinuiranog razvoja i rasta Općine Konjščina, sustavno se provode investicije u smjeru stvaranja boljih životnih uvjeta za stanovnike naše zajednice.

 

Tako je trenutno u tijeku niz projekata od iznimnog značenja, a jedan od najistaknutijih je Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje kulturno i turističko- informativnog centra- Doma kulture u Konjščini.

 

Projekt se provodi unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopljen je 18.07.2019. godine, a ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 6.326.198,00 kuna, od čega se 90% iznosa od ukupno prihvatljivih troškova financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 

Nakon provedenog postupka javne nabave kao ekonomski najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda tvrtke Pludux- Art iz Konjščine, s kojom je ugovor potpisan 01.10.2020. godine, dok će stručni nadzor nad izvršenjem radova provoditi tvrtka Armont d.o.o. iz Zagreba.

 

Jučer, 07.10.2020. godine u dvorani za sastanke Općine Konjščina izvršeno je uvođenje izvođača radova u posao. Tom prilikom Investitor je Izvođaču radova predao potrebnu dokumentaciju, dok su izvođač radova i nadzor međusobno izmijenili Rješenja o imenovanju glavnog inženjera gradilišta i voditelja građevinsko- obrtničkih radova te Rješenje o imenovanju glavnog nadzornog inženjera.

 

Uvođenju u posao od strane investitora prisustvovali su općinski načelnik Mirko Krznar, p.o. načelnika Nevenka Benjak i stambeno- komunalni referent Goran Zorc; od strane izvođača radova- tvrtke Pludux art d.o.o. direktor Filip Pluščec te od strane nadzora Giorgio Montina.

 

Sukladno ugovoru s APPRRR, predviđeno izvođenje radova je 9 mjeseci.

 

Rekonstruiranim i opremljenim Kulturno i turističko- informativnim centrom stvorit će se adekvatni uvjeti za rad udruga, održavanje kulturnih događanja kao što su razne manifestacije, predstave koncerti i dr.

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeca »
 

Tko je Online

Gostiju online: 2

Konjšćina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator