Aplikacija za prijavu komunalnih problema

 

Aplikacija za prijavu komunalnih problema

 

 

 

 

 

Aplikacija za pregled i analizu prijava

 

Aplikacija za pregled i analizu prijava

 

 

 

to je NA DLANU?
NA DLANU je usluga koja omoguuje graanima Opine Konjina jednostavnu prijavu i pregled komunalnih nepravilnosti i problema na administrativnom podruju Opine te dobivanje povratnih informacija od Opine o rjeavanju problema.

 

to se moe prijavljivati putem usluge?
Usluga je namijenjena iskljuivo za prijavu komunalnih problema i nepravilnosti iz djelokruga komunalnih djelatnosti:
 • Javne povrine
 • Javna rasvjeta
 • Kanalizacija i odvodnja
 • Ceste i putevi
 • Prirodne nepogode
 • Zaputena dvorita
 • Divlji deponij
 • Uklanjanje snijega i leda
 • Nezbrinuta ivotinja
 • Ostalo

 

to se ne moe prijavljivati putem usluge?
Usluga nije namijenjena rjeavanju svih problema graana, ve za odravanje i poveanje kvalitete koritenja javnih gradskih povrina, infrastrukture...

 

Nije namijenjena prijavljivanju problema koji nisu iz komunalnog djelokruga poput:
 • Problematino ponaanje pojedinaca
 • Nesporazumi sa susjedima ili skupinom ljudi
 • Hitne intervencije (npr. poplava u kui)
 • albe na rad tijela javne uprave
 • Konzumiranje droga, javna opijanja, nasilje nad ivotinjama...

 

Nadlena tijela (policija, hitna medicinska sluba, vatrogasci i sl.) imaju izravne linije na koje im se uvijek moete obratiti.

 

Kako prijaviti problem?
Problem moete prijaviti u nekoliko laganih koraka:
 • Putem linka na sustav na web stranici.
 • Na stranici za podnoenje nove prijave upiite traene podatke. Lokaciju dodajte putem ukljuenog GPS-a na mobilnom ureaju ili runo odaberite toku >lokacije na karti, automatski e se upisati adresa lokacije.
 • Ukratko opiite problem.
 • Priloite fotografiju.
 • Kliknite na Podnesi i priekajte da sustav zaprimi vau prijavu.

 

Kako se prijavljeni problemi rjeavaju?
Prijavljene probleme obrauju strune slube Opine Konjina i rjeavaju ih u najkraem moguem roku ili prosljeuju naloge za izvedbu radova vanjskim slubama.

 

Tko moe vidjeti i koristiti moje podatke?
Ako prijavite problem i upiete svoje podatke, oni nisu vidljivi graanima ve iskljuivo administratorima sustava te su zatieni.
 
 

Aplikacija za prijavu komunalnih problema

Tko je Online

Gostiju online: 3

Konjina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator