Volonterski centar VolontirAJMO
utorak, 09 veljae 2021

 

Volonterski centar VolontirAJMO- sustavni razvoj volonterstva na podruju Krapinsko-zagorske upanije

 

Zapoela je provedba dvogodinjeg programa Volonterski centar VolontirAJMO ime se nastavlja daljnji razvoj volonterstva, lokalnog volonterskog centra te drutveni razvoj u Krapinsko-zagorskoj upaniji i lokalnim zajednicama aktivirajui potencijale volonterstva.

 

Program osigurava nadogradnju postojeeg rada volonterskog centra i volonterskog servisa te omoguuje razmjenu informacija o ponudi i potranji volonterskog rada, ime se nastavlja sa sustavnim i kontinuiranim praenjem volonterskih aktivnosti za podruje upanije kroz volonterski servis (www.volontirajmo.zagor.info).

 

Provest e se brojne aktivnosti usmjerene edukaciji, informiranju i promociji volonterstva i njegove dobrobiti. Kroz edukativne programe radit e se na jaanju kapaciteta volontera/ki, organizatora volontiranja, odgojno-obrazovnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave, kreirat e se planovi volonterskih akcija sukladnih potrebama lokalne zajednice a koji e se i provesti uz podrku koordinatora/ica volontera/ki, pruat e se pomo u uenju za uenike/ce iz socijalno i materijalno ugroenih obitelji, te e se sa stoerima civilne zatite suraivati na aktivnostima usmjerenim ublaavanju posljedica pandemije koronavirusom COVID 19 i drugih izvanrednih dogaaja. Kao i do sada, pruit e se potpora Krapinsko-zagorskoj upaniji u dodjeli priznanja Volonter/ka godine i Volonterska akcija godine.

 

Ve tradicionalno, obiljeit e se Meunarodni dan volontera i manifestacija Hrvatska volontira 2021., radit e se na uspostavi suradnje organizacija koje se bave volonterstvom na lokalnoj razini kroz primanje novih suradnika u rad Volonterskog centra VolontirAJMO kroz potpisivanje Sporazuma o suradnji u Volonterskom centru VolontirAJMO te mnoge druge aktivnosti.

 

Nositeljica projekta je Mrea udruga Zagor a partnerske organizacije su Grad Zabok, Opina Konjina, Opina Tuhelj, Opina Kumrovec, Opina Zagorska Sela, Osnovna kola Ksavera andora Gjalskog Zabok, Osnovna kola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna kola Lijepa naa Tuhelj, Srednja kola Konjina, kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla, Krapinsko-zagorska upanija. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 100.000,00 kuna godinje, te Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u iznosu od 1.400,00 kuna, a isti se provodi od 1.1.2021. do 31.12.2022.

 

 
« Prethodna   Sljedeca »
 

Aplikacija za prijavu komunalnih problema

Tko je Online

Gostiju online: 1

Konjina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator