Istraživanje opkopa sjeverno dod starog grada Konjšćina
Srijeda, 25 Kolovoz 2010

 

Arheološka istraživanja na nalazištu Konjščina, Stari grad započela su 19. srpnja, a završila 20. kolovoza 2010. godine. Voditelj istraživanja bio je dr. sc. Krešimir Filipec, docent na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U istraživanjima je sudjelovalo sveukupno desetak studenata arheologije iz Zagreba u okviru terenske nastave. Zaštitna arheološka istraživanja financirana su sredstvima Općine Konjščina.

 

Istraživanja su imala dva cilja:
1.) Istražiti dio prostora koji se nalazi ispred ulaza u renesansnu utvrdu. U tom dijelu očekivala se velika dubina arheoloških slojeva.
2.) Istražiti dio opkopa koji se nalazi sjeverno, sjeverozapadno i sjeveroistočno od utvrde. U tome dijelu voda se zadržava veći dio godine, a očekivana dubina slojeva bila je vrlo mala.

 

Sveukupno je istražena površina opkopa u dužini 50 m. Zbog niskog vodostaja istraživanja su bila koncentrirana po sredini kanala opkopa, gdje se u većem dijelu došlo do slojeva zelene gline.

 

ISTRAŽIVANJE OPKOPA SJEVERNO OD UTVRDE
Prije samog početka iskopavanja uspoređeni su snimci terena iz 1998. i 1999. godine s novom geodetskom podlogom. Analiza je pokazala da se u proteklih desetak godina konfiguracija zemljišta oko starog grada ponešto izmijenila. Prije svega blato, otok, na kojem stoji zidana građevina je na nekim mjestima širi nego je to tada bio. To je posljedica građevinskih aktivnosti pri čemu je šuta iz unutrašnjosti grada razvlačena po obodu opkopa. Isto tako oslobađani su zidovi od slojeva šute koja ih je vlažila, a dio šute završio je i u opkopu.

 

S iskopavanjima se započelo u sjeveroistočnom, najnižem dijelu opkopa. Nakon skidanja humusnog sloja i sloja recentne šute, naišlo se na sloj zelene masne gline. Takva glina prostire se i ispod temelja utvrde i znak je da je riječ o završnim slojevima, odnosno o močvarnom sloju koji prethodi vremenu izgradnje renesansne utvrde.

 

Iskop se nastavio u pravcu istoka i zapada. Na sjevernoj strani pokosa opkopa na više mjesta ustanovljen je sloj recentne šute. Riječ je o tome da je opkop utvrde očito služio i kao odlagalište građevinskog materijala do novijeg doba.

 

Iz opkopa je vađen sav koristan građevni materijal, kamen i opeka. Osobito je velika koncentracija građevnog materijala bila u opkopu kad su se istraživanja primaknula mjestu gdje se prema katastarskom planu nalazila jedna od gospodarskih zgrada zapadno od grada. U tome dijelu izvučen je vrlo kvalitetan kamen. Nađeno je i više obrađenih kamena, uglovnika, koji su stajali na uglovima zgrade te dva profilirana komada, vrlo vjerojatno dovratnika. Profilirani komadi pripadaju prvoj postavi renesansne utvrde i vremenu njezine izgradnje (16. st.).

 

Također je nađen i vrijedan arheološki materijal iz 16., 17., 18. i 19. stoljeća. To su prije svega ulomci keramičkih posuda, pečnjaka, stakla i različiti željezni ulomci, a među njima i dvije strjelice za samostrel.

 

Ova istraživanja bi trebala biti podloga za buduća istraživanja kojima će se ciljano očistiti pojedini dijelovi utvrde od naslaga šute.

 

ZAKLJUČAK

 

Kaštel je smješten usred ravnice koja je namjerno zamočvarena presijecanjem potoka Selnica na dva dijela. Zamočvarena područja puno su bolja zaštita nego duboki opkopi s vodom koji se može lakše svladati. Središnji zidani dio utvrde zaštićen je s dva opkopa koja ga okružuju. Zidana utvrda dio je cjeline koju čini središnja zgrada sa zidanim mostom, zemljani bedemi s bastionima i grudobranima. U nastavku istraživanja treba maknuti šutu kojom je građevina zatrpana i sve vratiti u stanje kad je utvrda funkcionirala. Samim time na rubovima opkopa i na zemljanim bedemima ocrtat će se sve povijesne građevine koje više ne postoje.

 

 

 

 

 
 

Tko je Online

Gostiju online: 2

Konjšćina u slici

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator