Arhiva dokumenata


05. 10. 2022.Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Konjščina

Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi za područje Općine Konjščina

Odluka o darovanju zemljišta

Odluka na suglasnost za pripajanje trgovačkog društva Humvio d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.

01. 08. 2022.Odluka o dodjeli priznanja Općine Konjščina u 2022. godini

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Konjščina

30. 06. 2022.Odluka o javnim priznanjima Općine Konjščina

Odluka o novelaciji prometne signalizacije i opreme na području Općine Konjščina

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja

14. 06. 2022.DV Konjščina – Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Konjščina za pedagošku godinu 2022.-2023.

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina