Opremanje Trga dr. Franje Tuđmana Konjščina čkbr. 796/158 (796/17, 796/18, 796/19I 796/168) k.o. Konjščina

26. siječnja 2022.

Lokacija: Konjščina, Trg dr. Franje Tuđmana, (čkbr. 796/158 k.o. Konjščina)

Fond: EPFRR

MJERA: Podmjera 19.2.“Provedba operacija unutar CLLD strategije“ UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI, OSTALU POVEZANU INFRASTRUKTURU TE TURISTIČKU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a „PRIGORJE -ZAGORJE“

Natječaj: Natječaj za tip operacije 2.1.1. Lokalne akcijske grupe Prigorje – Zagorje (LAG PRI-ZAG)

Kratki opis Projekta: Na području Općine Konjščina, koja ima ukupno šesnaest naselja uključivši i samu Konjščinu – općinsko središte, ne postoji niti jedan uređeni Trg ( prostor za slobodno vrijeme i kulturne – turističke aktivnosti na otvorenom). Postojeći Trg u samom centru Konjščine koji graniči sa Zagorskom ulicom i Zagrebačkom cestom (sada je to dio Državne ceste D 540) je prostor na kojem se građani spontano okupljaju, preko kojeg idu u poslovnicu Zagrebačke banke, Poštu, trgovinu, Ambulantu Doma zdravlja K-Z Ž, ali isti nije opremljen na zadovoljavajući način. Opremanjem Trga koji bi imao sadržaje potrebne za kulturna događanja (manifestacije, predstave, sajmove, festivale i dr. ) na otvorenom, a ujedno i prostor u kojem bi se smjestio informativni stup – vanjski interaktivni totem, dobit će se na kvaliteti stanovanja svih građana Općine i šireg područja. Predmetno opremanje Trga predstavlja jedan od strateških opredjeljenja sukladno Strategiji razvoja Općine Konjščina za razdoblje 2014- 2020, te Strategija razvoja turizma na području Općine Konjščina.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života i temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, stvaranje uvjeta za turističku ponudu i informiranje o turističkoj ponudi na području Općine Konjščina te povećanje prostornih i tehničkih kapaciteta kroz opremanje Trga u Konjščini pod nazivom Trg dr. Franje Tuđmana. Specifični ciljevi projekta su zadovoljenje potreba građana sa područja cijele Općine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, a time i razvoja turizma, te pružanja usluga informiranja o turističkoj i dr. ponudi.

Očekivani rezultati: Realizacijom projekta osigurat će se zadovoljenje potreba građana sa područja cijele Općine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, razvoja turizma, te pružanja usluga informiranja o turističkoj ponudi.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupno: 629.068,75 HRK

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava i Ugovora o financiranju): 400.275,00 HRK (90 %)

Iznos potpore – EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 360.247,50 HRK

Iznos potpore – RH dio: 40.027,50 HRK

Razdoblje provedbe Projekta: Od 21. 04. 2020. do 20. 04. 2022. godine

Kontakt osobe za više informacija:
Anita Krok (načelnica): [email protected]
Stjepan Jurina (pročelnik): [email protected]

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina