Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada

4. studenoga 2022.

Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.07.0021

Opis projekta: Područje obuhvata je pet JLS u Krapinsko zagorskoj županiji: Općina Konjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjeno je 12.094 stanovnika u 3.864 kućanstva.

Cilj projekta: Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Novi Golubovec i Lobor o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja svojih lokalnih sredina.

Podaci o nositelju projekta:
Općina Konjščina
Ulica Ivice Gluhaka 13
49 282 Konjščina
www.konjscina.hr

Ukupna vrijednost projekta: 477.086,06 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 405.523,14 kuna (85%)

Trajanje projekta: 7. svibnja 2018. do 7. svibnja 2019.

Kontakt osobe za više informacija:
Anita Krok (načelnica): [email protected]
Stjepan Jurina (pročelnik): [email protected]

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Stranice projekta Savjesno s otpadom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ugovor – podizanjem svijesti građana do smanjenja količina otpada

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina