Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje kulturno i turističko-informativnog centra /građevina: Dom kulture (rekonstrukcija kino dvorane) na čkbr. 796/53, 796/52 i dio 796/288 k.o. Konjščina – 3 skupine

26. siječnja 2022.

Lokacija: Konjščina, Zagorska ulica br. 8, (čkbr. 796/53, 796/52 i dio 796/288 k.o. Konjščina)

Fond: EPFRR

MJERA: M07 „ M07 „ Temeljne usluge obnova sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Natječaj: 1. Natječaj za operaciju 7.4.1.

Kratki opis Projekta: Postojeći objekt – Dom kulture ( kino dvorana) sa 224 sjedećih mjesta građen je 1957.-1960 godine i od tada nije značajnije uređivan, rekonstruiran ili dograđivan. Takav ne zadovoljava potrebama današnjeg vremena, današnjim potrebama i standardima. Problem će se riješiti realizacijom rekonstrukcije, dogradnje , nadogradnje i opremanja objekta koji bi imao sadržaje potrebne za kulturna događanja ( manifestacije, predstave, festivale i dr. ), a ujedno i prostor u kojem bi se smjestio turističko – informativni centar, a što je jedan od strateških opredjeljenja Strategijom razvoja Općine Konjščina za razdoblje 2014- 2020. i Strategijom razvoja turizma na području Općine Konjščina

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Realizacijom projekta osigurat će se zadovoljenje potreba građana sa područja cijele Općine, te osiguranje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za organiziranjem i davanjem kulturnih manifestacija, razvoja turizma, te pružanja usluga informiranja o turističkoj ponudi. Očekivani rezultati projekta su rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje jednog (1) objekta za ostvarivanje organizirane djelatnosti u kulturi i turizmu za stanovnike Općine Konjščina, a i šire područje.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupno: 7.536.165,42 HRK

Iznos potpore za dodjelu (iz Odluke o dodjeli sredstava): 6.420.462,75 HRK (90 %)

Iznos potpore – EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava): 5.457.393,34 HRK

Iznos potpore – RH dio: 963.069,41 HRK

Razdoblje provedbe Projekta: Od 18. 07. 2019. do 18. 07. 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija:
Anita Krok (načelnica): [email protected]
Stjepan Jurina (pročelnik): [email protected]

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina