Jedinstveni upravni odjel


Rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina donešen je temeljem članka 53. stavka 4. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 6. Odluke o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina.


Izvršavanje zadaća i poslova JUO-a organizirano je unutar ustrojstvenih jedinica na slijedeći način:


1. Odsjek za upravno-pravne, društvene djelatnosti i opće poslove
pročelnik: Stjepan Jurina ([email protected])

2. Odsjek za gospodarstvo i stambeno komunalne djelatnosti
referent: Goran Zorc ([email protected])

3. Odsjek za računovodstvo i financije
voditelj odsjeka: Velimir Hađina ([email protected])

Izmjena kriterija za prekovremeni rad službenika i namještenika JUO

Lista kandidata i poziv na testiranje

Plan prijema u službu u JUO Općine Konjščina u 2022. godini

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina