Proračun Općine Konjščina


Proračun za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

II. izmjena i dopuna plana proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

I. izmjena programa javnih potreba u sportu u 2022. godini na području Općine Konjščina

I. izmjena i dopuna zaključka o provođenju programa populacijske politike Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine Konjščina za 2022. godinu

I. izmjena i dopuna programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Konjščina za 2022. godinu

I. izmjena i dopuna plana Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Izvješća o realizaciji Programa Općine Konjščina u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Konjščina za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu

Proračunski vodič Općine Konjščina za 2022.

Obrazloženje Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Proračun Općine Konjščina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Plan razvojnih programa Općine Konjščina od 2022. do 2024. godine

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Plana razvojnih programa 2022-2024

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

k) Zaključak o provođenju programa populacijske politike u 2022

j) Program održavanja nerasvrstanih cesta u 2022

i) Program poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja u 2022

h) Program utroška šumskog doprinosa u 2022

g) Program utroška sredstava od prodaje stanova u 2022

f) Socijalni plan i mreža socijalnih usluga za 2022 godinu

e) Program javnih potreba u sportu u 2022 godini

d) Program javnih potreba u kulturi u 2022 godini

c) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022

b) Program građenja komunalne infrastrukture u 2022


Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina