Sjednice općinskog vijeća


18. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 22.11.2022.

Vezani dokumenti:

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Konjščini

Odluka o davanju suglasnosti

Odluka o kreditnom zaduženju

Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina

Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu Konjščina

T. 6. Rasprava te donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu Konjščina

T. 5. Rasprava te donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Konjščini

T. 4. Donošenje suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Konjščina

T. 3. Rasprava te donošenje Odluke o kreditnom zaduženju

T. 2. Rasprava te donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

T. 1. Zapisnik sa 17. sjednice OV-a

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća – 22.11.2022.


17. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 29.09.2022.

Vezani dokumenti:

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu u vremenu od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine općinske načelnice Općine Konjščina

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Konjščina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi za područje Općine Konjščina

Odluka o darovanju zemljišta

Odluka na suglasnost za pripajanje trgovačkog društva Humvio d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.

II. izmjena i dopuna plana proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

I. izmjena programa javnih potreba u sportu u 2022. godini na području Općine Konjščina

I. izmjena i dopuna zaključka o provođenju programa populacijske politike Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine Konjščina za 2022. godinu

I. izmjena i dopuna programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini na području Općine Konjščina

I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 9g – I. izmjena zaključka o provođenju populacijske politike za 2022

T. 9f – I. izmjena i dopuna programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2022

T. 9e – I. izmjena i dopuna socijalnog plana i mreže socijalnih usluga za 2022

T. 9d – I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2022

T. 9c – I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2022

T. 9b- I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022

T. 9a – I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

T. 8. Rasprava te donošenje II. izmjene i dopune plana Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 8. Obrazloženje II. izmjene i dopune plana proračuna

T. 7. rasprava te donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 6. rasprava te donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi za područje Općine Konjščina

T. 5. Rasprava te donošenje statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Konjščina

T. 4. Polugodišnje izvješće o radu načelnice Općine Konjščina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. i donošenje zaključka po istom

T. 3. rasprava te donošenje Odluke o darovanju zemljišta 775-8 k.o. Konjščina u svrhu iozgradnje poligona za izobrazbu vozača

T. 2. Zagorski vodovod-dopis

T. 2. Rasprava te donošenje Odluke na suglasnost za pripajanje trgovačkog društva Humvio trgovačkom duštvu Zagorski vodovod

T. 1. Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća – 29.09.2022.


16. svečana sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 08.08.2022.


15. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 28.07.2022.

Vezani dokumenti:

Odluka o dodjeli priznanja Općine Konjščina u 2022. godini

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Konjščina

T.3. Rasprava te donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Konjščina

T.2. Rasprava o prijedlogu povjerenstva za dodjelu priznanja Općine Konjščina u 2022. godini te donošenje Odluke

T.1. Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća


14. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 27.06.2022.

Vezani dokumenti:

Odluka o javnim priznanjima Općine Konjščina

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja od zaštite požara za područje Općine Konjščina za 2022. godinu

Odluka o novelaciji prometne signalizacije i opreme na području Općine Konjščina

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Konjščina

I. izmjena i dopuna plana Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja

Zaključak – novi član Odbora za statut i poslovnik

Zaključak o stavljanju mandata u mirovanje

Materijali za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća


Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina