Sjednice općinskog vijeća


21. sjednica Općinskog vijeća (2023.)

Datum sjednice: 31.03.2023.

Vezani dokumenti:

T.15. rasprava te donošenje odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

T.14. rasprava te donošenje zaključka o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s područja OK na sudsku medicinu

T.13. rasprava te donošenje II. izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi za područje OK

T.12. rasprava te donošenje I. izmjene i dopune odluke o mjerilima za osig. sr. za zadov. jav. potr. u dj. predšk. odgoja

T.11. rasprava te donošenje odluke o davanju suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Konjščina

T.10. rasprava te donošenje odluke o davanju suglasnusti na statut DV Konjščina

T.9. Polugodišnje izvješće o radu načelnice za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022.

T.8. rasprava te donošenje zaključka o izvršenom popisu imovine

T.7. rasprava te donošenje I. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

T.6. rasprava te donošenje II. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

T.5. rasprava te prihvaćanje izvješča o realizaciji programa OK u 2022. godini

T.4. rasprava te donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

T.3. skraćeni zapisnik s 20. sjednice OV-a

T.2. Donošenje zaključka o stavljanju mandata u mirovanje

Poziv na 21. sjednicu OV-a


20. sjednica Općinskog vijeća (2023.)

Datum sjednice: 31.01.2023.

Vezani dokumenti:

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Konjščina

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Konjščina

Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa populacijske politike Općine Konjščina

I. izmjena i dopuna plana Proračuna Općine Konjščina za 2023.

T. 5. rasprava te donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Konjščina

T. 4. Rasprava te donošenje Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

T. 3. Rasprava te donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Programa populacijske politike Općine Konjščina

T. 2. Rasprava te donošenje I. izmjene i dopune plana Proračuna Općine Konjščina za 2023. godinu

T. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 19. sjednice

Poziv na 20. sjednicu OV-a


19. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 20.12.2022.

Vezani dokumenti:

Zaključak suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju elemenata za obračun plaće zaposlenicima u DV Konjščina

Zaključak ostavka na mandat

Zaključak izvješća DVD-a

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2023. do 2026. na području Općine Konjščina

Proračun Općine Konjščina za 2023. i projekcije za 2024. i 2025

Programi za 2023.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Konjščina

Odluka o i. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Općine Konjščina

Odluka o financiranju političkih stranaka

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konjščina

Izmjene i dopune programa za 2022.

III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Konjščina za 2022.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Konjščina za 2023.

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Konjščina za 2022.

Poziv na ponovljenu 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konjščina

Dopuna dnevnog reda za ponovljenu 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konjščina

Dopuna dnevnog reda za 19. sjednicu OV-a Općine Konjščina

T. 15. rasprava te donošenje odluke o osnivanju povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Konjščina

T. 14. rasprava o izvješćima DVD-a Općine Konjščina i donošenje Zaključka po istom

T. 13. Rasprava te donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova i odluke o davanju koncesije

T. 12 rasprava te donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za period od 2023. do 2026. godine na području Općine Konjščina

T. 11. rasprava ze donošenje Plana razvoja sustava Civilne zaštite za područje Općine Konjščina s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

T. 10 rasprava te donošenje odluke o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 9. Rasprava te donošenje suglasnosti na izmjenu odluke o utvrđivanju elemenata za obračun plaće zaposlenicima u Dječjem vrtiću Konjščina

T. 8. rasprava te donošenje I. izmjene i dopune odluke o komunalnom redu Općine Konjščina

T. 7. rasprava te donošenje odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Konjščina u 2023. godini

T. 5. i 6. Rasprava te donošenje Plana razvojnih programa Općine Konjščina

T. 4. Rasprava te donošenje Proračuna Općine Konjščina za 2023. godinu

T. 3. rasprava te donošenje izmjena i dopuna programa za 2022. godinu

T. 2. rasprava o prijedlogu te donošenje III. izmjene i dopune plana proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 18. sjednice OV-a održane 22.11.2022.

Poziv na 19. sjednicu OV-a – 13.12.2022.


18. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 22.11.2022.

Vezani dokumenti:

Odluka o imenovanju zamjene predsjednice Općinskog vijeća

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Konjščini

Odluka o davanju suglasnosti

Odluka o kreditnom zaduženju

Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina

Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu Konjščina

T. 6. Rasprava te donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu Konjščina

T. 5. Rasprava te donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Konjščini

T. 4. Donošenje suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Konjščina

T. 3. Rasprava te donošenje Odluke o kreditnom zaduženju

T. 2. Rasprava te donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

T. 1. Zapisnik sa 17. sjednice OV-a

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća – 22.11.2022.


17. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 29.09.2022.

Vezani dokumenti:

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu u vremenu od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine općinske načelnice Općine Konjščina

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Konjščina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi za područje Općine Konjščina

Odluka o darovanju zemljišta

Odluka na suglasnost za pripajanje trgovačkog društva Humvio d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.

II. izmjena i dopuna plana proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

I. izmjena programa javnih potreba u sportu u 2022. godini na području Općine Konjščina

I. izmjena i dopuna zaključka o provođenju programa populacijske politike Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine Konjščina za 2022. godinu

I. izmjena i dopuna programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Konjščina u 2022. godini

I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini na području Općine Konjščina

I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 9g – I. izmjena zaključka o provođenju populacijske politike za 2022

T. 9f – I. izmjena i dopuna programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2022

T. 9e – I. izmjena i dopuna socijalnog plana i mreže socijalnih usluga za 2022

T. 9d – I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2022

T. 9c – I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2022

T. 9b- I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022

T. 9a – I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

T. 8. Rasprava te donošenje II. izmjene i dopune plana Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 8. Obrazloženje II. izmjene i dopune plana proračuna

T. 7. rasprava te donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

T. 6. rasprava te donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi za područje Općine Konjščina

T. 5. Rasprava te donošenje statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Konjščina

T. 4. Polugodišnje izvješće o radu načelnice Općine Konjščina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. i donošenje zaključka po istom

T. 3. rasprava te donošenje Odluke o darovanju zemljišta 775-8 k.o. Konjščina u svrhu iozgradnje poligona za izobrazbu vozača

T. 2. Zagorski vodovod-dopis

T. 2. Rasprava te donošenje Odluke na suglasnost za pripajanje trgovačkog društva Humvio trgovačkom duštvu Zagorski vodovod

T. 1. Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća – 29.09.2022.


Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina