Sjednice općinskog vijeća


12. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 30.03.2022.

Vezani dokumenti:

Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice područja

Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Konjščina u pedagoškoj godini 2022.-2023.

Odluka o pravu na novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Davatelja usluga – Komunalca Konjščina d.o.o.

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Konjščina

Odluka o provođenju postupaka za prodaju nekretnina na području Općine Konjščina

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice

Zaključak o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za popis imovine

Zaključak o prodaji zemljišta Solidi Konjščina d.o.o.

Izvješća o realizaciji Programa Općine Konjščina u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Konjščina za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu

Suglasnost Zagorskom vodovodu d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje

Zaključak o stavljanju mandata u mirovanje člana Općinskog vijeća Igora Kovinčića


11. sjednica Općinskog vijeća (2022.)

Datum sjednice: 31.01.2022.

Vezani dokumenti:

Odluka o povećanju okvirnog kredita po transakcijskom računu

Odluka o kreditnom zaduženju Općine Konjščina

Odluka o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Konjščina

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Konjščina

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Konjščina

T.5. Rasprava te donošenje Odluke o povećanju okvirnog kredita po transakcijskom računu

T.4. Rasprava te donošenje Odluke o kreditnom zaduženju za provedbu projekta Aktivno u parku

T.3. Rasprava te donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Konjščina

T.2. Rasprava te donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Konjščina

T.1.1. Izvod iz zapisnika sa 10. elektronske sjednice Općinskog vijeća

T.1. Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća


10. elektronska sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 30.12.2021.


9. sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 14.12.2021.

Vezani dokumenti:

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu DVD-a s područja Općine Konjščina

Proračun Općine Konjščina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Programi na području općine Konjščina u 2022. godini

Plan razvojnih programa Općine Konjščina od 2022. do 2024. godine

Odluka o socijalnoj skrbi za područje Općine Konjščina

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog vijeća za 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Konjščina

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i Odluka o usvajanju

T.8. Rasprava o izvješćima DVD-a i donošenje Zaključka

T.7. Rasprava o God. analizi stanja civilne zaštite te donošenje Odluke

T.6. Rasprava i donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV-a Konjščina

T.5. Rasprava i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi za područje Općine Konjščina

T.4. Rasprava i donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova OV-a u 2022.

T.3. Rasprava o prijedlogu te donošenje Programa u 2022.

T.2.4. Odluka o izvršavanju proračuna u 2022.

T.2.3. Plan razvojnih programa

T.2.2. Prijedlog proračuna za 2022. i Obrazloženje

T.2.1. Popratni dopis

T.1. Zapisnik sa 6. sjednice te izvodi iz zapisnika sa 7. i 8. elektronske sjednice

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća


8. elektronska sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 30.11.2021.


Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina