Sjednice općinskog vijeća


7. elektronska sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 22.10.2021.

Vezani dokumenti:

Obrazac suglasnosti na predloženu točku dopune dnevnog reda 7. sjednice Općinskog vijeća

Točka 3 dnevnog reda 7. elektronske sjednice Općinskog vijeća

Dopuna dnevnog reda za 7. elektronsku sjednicu Općinskog vijeća

Dopis uz poziv na 7. elektronsku sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 7. elektronsku sjednicu Općinskog vijeća

Odluka o izmjeni odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova OV-a

Obrazac suglasnosti na predložene točke dnevnog reda 7. elektronske sjednice Općinskog vijeća


6. sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 22.09.2021.

Vezani dokumenti:

6. sjednica Općinskog vijeća – prilog uz odluku o rekonstrukciji DVD-a Galovec – Krapina Selo

Odluka sa 6. sjednice Općinskog vijeća – rekonstrukcija DVD-a Galovec – Krapina Selo

Odluka sa 6. sjednice Općinskog vijeća – opremanje sportskih terena

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća

Točka 3 dnevnog reda

Prilog uz točku 2 dnevnog reda

Točka 2 dnevnog reda


5. sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 26.08.2021.

Vezani dokumenti:

ZJVP- Odluka o davanju suglasnosti na Statut i Odluka o davanju suglasnosti na promjenu adrese sjedišta

Izmjene i dopune Planova i Programa

II Izmjena Plana razvojnih programa Općine Konjščina od 2021. do 2023. godine

II izmjena i dopuna plana proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju plana razvojnih programa Općine Konjščina za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu

Odluka o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti održavanja groblja i drugih poslova

Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća

Odluka – imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Konjščina

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konjščina

Druga izmjena plana razvojnih programa Općine Konjščina za razdoblje od 2021. do 2023.

Obrazloženje uz drugu izmjenu i dopunu plana proračuna Općine Konjščina za 2021.

Druga izmjena i dopuna plana proračuna Općine Konjščina za 2021.

Prijedlog druge izmjene proračuna za 2021.

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2021.

Dostava materijala za sjednicu Vijeća

Zaključak o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2021.


4. svečana sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 08.08.2021.


3. sjednica Općinskog vijeća (2021.)

Datum sjednice: 28.07.2021.

Vezani dokumenti:

Skraćeni zapisnik s 3. sjednice i izvješće sa svečane sjednice Općinskog vijeća

Odluka o izboru Savjeta mladih

Odluka o dodjeli priznanja u 2021.


Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina