Donesen Proračun Općine Konjščina za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

21. prosinca 2022.
Donesen Proračun Općine Konjščina za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Konjščina na kojoj je donesen Proračun Općine Konjščina za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. sa 8 glasova za i 3 suzdržana. Prihvaćeni su svi amandmani, a rasprava je bila konstruktivna.

Kao i prošle godine dana je mogućnost svim građankama i građanima da sudjeluju u kreiranju proračuna, pa su i u ovogodišnji proračun su ubačeni svi prijedlozi sukladno financijskim, tehničkim i realnim mogućnostima.

Novi Zakon o proračunu koji je donesen 144/21, čl. 38., 39. i 42. propisuje da se proračun dostavi na 2. razini ekonomske klasifikacije, ali odlukom općinske načelnice isti je vijećnicima predan na 5. razini uz detaljna obrazloženja svake stavke.

Ukupni planirani prihodi i primici Općine Konjščina za 2023. godinu iznose 3.309.781 eura (24.937.545 kn), odnosno 22,57% manje u odnosu na tekući plan za 2022. godinu, a ukupni planirani rashodi i izdaci za 2023. iznose 3.182.274 eura (23.976.843 kn), odnosno 18,39% manje u odnosu na tekući plan za 2022. godinu. Razlika ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka od 127.507 eura (960.702 kn) odnosi se na pokrivanje dijela proračunskog manjka iz prethodnih godina. Proračun koji predlažemo je uravnotežen i realan, a otvaranjem svake mogućnosti za prijavu na projekte redovito će se proračun ići u rebalans što će sigurno donijeti njegovo povećanje.

Ovogodišnji proračun obuhvaća ključne projekte poput dogradnje dječjeg vrtića, rekonstrukcije ribičke kućice, vatrogasnog doma u Galovcu, rekonstrukcije dječjeg parka, vatrogasnog poligona i sportskih terena i dalje je tu redovito ulaganje u stipendiranje, vatrogastvo, obrazovanje, civilno društvo, tekuće održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ali i sve druge aktivnosti i mjere koje provodi Općina Konjščina.

Kao najveću stavku u proračunu i ove godine je osigurano za djelatnost predškolskog odgoja u DV Konjščina čiji smo osnivač.
Osim toga napravljen je plan Uravnoteženja- zbog nemogućnosti pokrivanja prenesenog proračunskog manjka iz prethodnih godina temeljem članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21).
Hvala svim vijećnicima na sudjelovanju, prijedlozima i kritikama.
Pred nama je izazovna godina, ali daljnjim racionalnim planiranjem i ovaj proračun će biti izvršen s ciljem poboljšanjem kvalitete života naših građana.

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina