Plaćanje komunalne i grobne naknade u Hrvatskoj pošti Konjščina bez naknade

2. studenoga 2021.
Plaćanje komunalne i grobne naknade u Hrvatskoj pošti Konjščina bez naknade

Sa ciljem da obveznicima plaćanja računa koje ispostavlja Općina Konjščina omogućimo plaćanje istih BEZ NAKNADE prilikom obavljanja uplate (naknada za uslugu platnog prometa), Općina Konjščina i Hrvatska pošta dogovorile su poslovnu suradnju.

Računi koje ispostavlja Općina Konjščina, a moći će se podmiriti bez naknade u Poštanskom uredu u Konjščini obuhvaćaju komunalnu i grobnu naknadu.

Trošak plaćanja navedene naknade umjesto mještana koji su do sada plaćali uslugu platnog prometa prilikom plaćanja računa za komunalnu i grobnu naknadu, od 01.11.2021. u potpunosti preuzima Općina Konjščina.

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina