Redovna zamjena vodomjera na području Općine Konjščina

7. srpnja 2022.
Redovna zamjena vodomjera na području Općine Konjščina

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok će u razdoblju od 11. do 31. srpnja vršiti redovnu zamjenu vodomjera na području općine Konjščina, naselja Bočadir, Bočaki, Brlekovo, Donja Batina-dio (217-258), Donja Konjščina, Sušobreg-dio (Donji Sušobreg), Galovec, Gornja Konjščina, Jelovec, Jertovec, Klimen, Konjščina, Kosovečko, Krapina Selo, Pešćeno, Turnišće.

Redovna zamjena vodomjera obavlja se sukladno Zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a troškove redovne zamjene vodomjera snosi Zagorski vodovod d.o.o.

Korisnik može nazočiti zamjeni vodomjera i tada potpisuje Nalog za zamjenu vodomjera, a ako korisnik usluge ne prisustvuje zamjeni vodomjera, primjerak Naloga o zamjeni vodomjera ostavlja mu se u poštanskom sandučiću.

Mole se korisnici usluga Zagorskog vodovoda d.o.o. da osiguraju pristup vodomjeru na način da isti nije zaključan ili na sličan način nedostupan.

Načelnica

Anita KrokAnita Krok, mag.polit.soc.
Rođena 15.12.1986. u Zaboku, a od rođenja živi u Konjščini. Završila preddiplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre socijalne politike. Udana, majka jednog djeteta. U slobodno vrijeme bavi se izradom eko proizvoda, vrtlarenjem i šivanjem.

049/465-905
099/527-4210
[email protected]
Službeni Facebook profil

PRIJAM STRANAKA
Radnim danom od 8:00 do 13:00h
(poželjna prethodna najava)

Informacije

Ivice Gluhaka 13, Konjščina
Krapinsko-zagorska
Hrvatska
49282

[email protected]

049/465-905

PON-PET (7:00 - 15:00)

OIB: 64934614358
Općina Konjščina